top of page

You are all invited to

2020 convention

Theme: GRACIOUS GOD

Grace Ahead 

Theme: Road   to   Grace

Let there be light prayers

(1:00am - 3:00am) 2hrs

           For your:

         OFFERING 

Adewumi Nuru Joshua

ECO Bank:3511312706

plogo.jpg

NOTE: O je pataki lati ka awon ese oro Olorun ti o wa ninu adura osu lati le ran wa lowo itumo adura ti a fe gba.

Lesson: Rom: 10 - 16.

   

Gen1:1 – 3, Qur 6:63 - 64

 

1. Inu okunkun ti ota korajo po si ponmiloju, Oluwa fimole tu won ka

 

2. Tu asiri awon eni okunkun to joko sikoko fogun ja aye mi ati ise mi

 

3. Tan mole si gbogbo ogun farapamo sikoko ja aye mi, ki o si fi imole segun won.

 

4. Oluwa fi agbara re gbami lowo ogun alunibole togotogo

 

O.D 118:10 - 13

 

5. Oluwa fi oore ofe re gbami lowo ogun delay ati ifasehin ti aye fi nfogun ja mi

 

6. Ibi ikoko aye ti ota demi mole si togotogo Oluwa fina kolu ibe, ko si tumi sile togotogo

 

7. Enikeni to joko sikoko ponmi loju tabi gba eto mi, Oluwa fina kolu, ki o si gbami lagbatan

 

8. Ibi ikoko to nbe ninu agbo ile baba ati iya mi, ti ota ati ogun idile joko si fogun jami Oluwa fina kolu ibe

 

9. Oluwa pa gbogbo ami to nbe lara mi ti won fi nmonitor mi ti ko jeki iyanu sele laye mi re.

 

10. Oluwa bami dana sun television taye fi si mi lara ti won fi ngba iyanu mi sonu

 

11. Oluwa bami fi ida pa aja ati emi ti aye fi nmonitor mi kiri loruko Jesu.

 

12. Oluwa bami segun ota to nmonitor mi losan ati loru

 

O.D 119:126

 

13. Awon eni ika to ba nibuba fogun jami, ko mi leru, Oluwa fina kolu won ko si ko eru mi fun mi

 

14. Oluwa o takoko gbami lowo awon to nfi iponju ati osi bami ja

 

15. Oluwa o takoko fi oore ofe nla gbami lowo ajaga koni tegbe ati ajaga waye lasan

 

16.Oluwa o to akoko ba ise awon ika eniyan se nikoko lori emi ati ayanmo je

 

17. Oluwa o to akoko lowo ogun ti o je nse ohun tegbe mi nse ki o si mu mi wo inu oore ofe nla

 

18. Oluwa fi oore ofe re gbami lowo ogun iku ojiji to nrin kiri niyoku odun yi.

 

18b. Oluwa mo ti sa si abe oore ofe re tebitebi mase jeki iku ojiji ko yanu ebi mi

 

Isa 45:3

 

19. Oluwa fi oore ofe re gbami jade nikoko taye gbe mi pamo si togotogo

 

O.D 118:14 - 17

 

20. Omo Oba ni mi, nipa oore ofe re, ma je ngbe igbe aye eru mo

 

21. Oluwa ma jeki nfara sinu ku, nipa oore ofe re fi ire aye mi wa mi ri

 

22. Oluwa fi imole oore ofe re yonda ibukun ati eto mi fun mi

 

23. Oluwa jeki irohin aluyo mi ko de loni, jeki iyipada otun ko de ba aye mi

 

24. Oluwa nipa oore ofe re jeki awon ireti ati adura mi beresi njasi eri ati ayo latoni lo

 

25. Nitori omo oore ofe ni mi latoni lo iyanu ko beresi nsele laye mi.

26. Oluwa fi imole re le gbogbo ohun to nsapere okunkun ninu aye mi

27. Oluwa tan imole sinu aye mi ki oloore ti o ran si mi le ri mi

 

Lehin naa bere si nbere ohun to fe

 

Na ore re soke ki o si fi bere ohun to fe, lehinna fi pamo di akoko ti a o se isin.

 

Tabi bere ohun to fe ki o si transfer ore re si account ile ijosin.

bottom of page